APLIKÁCIAVÝHODY THERMACTUBALENIE A DÁVKOVANIE OCHRANA ŽIVOTNÉHO PORSTREDIA
pri výrobe hubovitého železa
V priemyselnom odvetví hubovitého železa najväčšiu čiastku celkových nákladov tvoria náklady na palivá. Cena uhlia sa postupne zvyšuje, čo spôsobuje následné zvyšovanie nákladov výroby hubovitého železa. Najdôležitejšou úlohou v tejto situácii je zníženie cien palív a zníženie produkcie škodlivých látok.
Na tento účel bol v Idickom Technologickom Ústave /IIT Mumbai/ vyvinutý produkt THERMACT. THERMACT - je multifunkcionálna prídavná zmes vyvinutá pre tuhé palivá. Je to tepelne aktívny prášok, ktorý bol cielene vyvinutý na zvyšovanie efektívnosti spaľovania tuhých palív, pre tepelné elektrárne, cementárne, oceliarsky priemysel a ďalšie odvetvia ťažkého priemyslu. Produkt THERMACT znižuje problémy spájajúce sa so spaľovaním, znižuje tiež náklady spájajúce sa s výrobou energie.

Produkt THERMACT obsahuje patentované katalyzátory spaľovania, ktoré napomáhajú úplnému spaľovaniu uhlia, čím dochádza k znižovaniu množstva nespálených látok, čierneho dymu.
Aplikácia
Výhody THERMACTu
Balenie a dávkovanie
Ochrana životného porstredia