APLIKÁCIAVÝHODY THERMACTUBALENIE A DÁVKOVANIEOCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
pre kotle a huty

V priemyselnom odvetví výroby elektrického prúdu tvoria najväčšiu čiastku celkových nákladov náklady na palivá, pohonné látky. Cena palív, ako uhlie, ropa a ich deriváty sa postupne zvyšuje, čo spôsobuje následné zvyšovanie nákladov výroby elektrického prúdu. Z hľadiska ochrany životného prostredia, najzávažnejšie problémy spôsobuje vysoký obsah nespálených látok v popolčeku, veľké množstvo rozptýlených častíc, ako aj produkcia SOx. Jediným východiskom tejto situácie je zníženie cien palív a zníženie produkcie škodlivých látok.
Na tento účel bol Indickým Technologickým Ústavom /IIT Mumbai/ vyvinutý produkt THERMACT. THERMACT - je multifunkcionálna prídavná zmes vyvinutá pre tuhé palivá. Je to tepelne aktívny prášok, ktorý bol cielene vyvinutý na zvyšovanie efektívnosti spaľovania tuhých palív, pre tepelné elektrárne, cementárne, oceliarsky priemysel a ďalšie odvetvia ťažkého priemyslu. Produkt THERMACT zmierňuje problémy spájajúce sa so spaľovaním palív, čím dochádza k znižovaniu nákladov spájajúcich sa s výrobou energie.

Produkt THERMACT obsahuje patentované katalyzátory spaľovania, ktoré napomáhajú úplnemu, efektívnejšiemu spaľovaniu uhlia, čím sa znižuje množstvo nespálených častíc a čierneho dymu.
Aplikácia
Výhody THERMACTu
Balenie a dávkovanie
Ochrana životného prostredia