Abhitech Energycon Limited je vedúcou firmou mnohostrannej spoločnosti pôsobiacej v olejovom priemysle, v stavebníctve, ako aj v oblasti finančníctva. Na trh prenikla svojim úspešným výrobkom na úsporu energií pod názvom Thermol. Ide o rôzne druhy prídavných zmesí, prostredníctvom ktorých sa stala uznávaným partnerom firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle, v oceliarstve, na úseku dopravy, prevádzkovania pecí, dieselových generátorov a zemných prác.
Nový výrobok vyvolal na trhu značný rozruch vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam a bez ohľadu na druh pohonnej hmoty sú jeho účinky pozitívne. Úspech výrobku spočíva v úschove energií a v znižovaní škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia.

Film o firme - -
sem klikni!
O našich výrobkoch
Technológia