Výrobky f. Abhitech pomáhajú v riešení problémov súvisiacich so spaľovaním rôznych pohonných a energetických látok a v znižovaní nákladov s nimi súvisiacich. V rámci procesu spaľovania nafty, benzínu, kerozínu, oleja, LDO /ľahký dieselový olej/, uhlia, atď., dochádza k úplnému spaľovaniu a dochádza k vypúšťaniu menej škodlivých látok. Okrem výrobkov Thermol, Thermol-P, Thermol-D a Thermol-Thunder, ktoré sa primiešavajú do tekutých palív a pohonných hmôt, vyrábame aj prídavnú zmes Thermact, ktorú Abhitech vyvinul osobitne pre aplikáciu do pevných palív /uhlie, drevo, pelety, brikety, pevné alternatívne palivá, atď/. Okrem toho sa zaoberá aj s výrobkami na zvyšovanie účinnosti mazív, pre rôzne druhy motorov a prostredníctvom výrobku Hydroclean sa dá ovplyvniť kvalita vody.