Proivodi kompanije Abhitech nude rešenje za probleme sagorevanja razliČitih goriva kao i smanjenje troškova vezanih za ovo polje. Upotrebom Thermol-a se smanjuje emisija štetnih materija, a pri tome obezbeđuje potpuno sagorevanje energenata kao što su: dizel, benzin, kerozin, mazut, LDO, LSHS, ugalj. itd. Pored Thermol, Thermol-P, Thermol-D i Thermol-Thunder aditiva, možemo pomenuti i Thermact koji je specijalno razvijen za Čvrsta goriva kao što su ugalj, lignit, biomasa, itd. Pored pomenutih, tu se nalaze i proizvodi-maziva za poboljšanje efektivnosti raznih motora i mašina kao i proizvodni program Hydroclean za tretman vode i saČuvanje njenog kvaliteta.